Dossy Iskandar Prasetyo
Bhayangkara University Surabaya
Nabila Islamia
Bhayangkara University