Irmana
Perbanas Institute

DOI:

https://doi.org/10.56943/joe.v2i3.371