Nadia Nufida Aflaha
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dr. Andik Matulessy
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dr. Rr. Amanda Pasca Rini
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.56943/jssh.v3i2.543